15 ต.ค. 2563
698 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'เทิดพระเกียรติ ร.๙' ครบรอบ ๔ ปีการเสด็จสวรรคต

น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปีการเสด็จสวรรคต ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตลอดรัชกาล นับเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งของคนไทย และได้รับการยกย่องในระดับสากล
 
 
การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ปี ๒๕๔๙ นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ ซึ่งทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลนี้
 
 
ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ก็ได้รับการสดุดีเทิดพระเกียรติ จากคณะกรรมการจัดงาน BRUSSELS EUREKA 2001 ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองนักประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากผลงานต่างๆ อาทิ ทฤษฎีใหม่ น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา  ขณะที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานเมื่อปี ๒๕๑๗ ได้รับการเชิดชูจากสหประชาชาติว่า เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และนานาประเทศ
 
 
และปี ๒๕๕๕ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทลูเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และมีมติ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และรณรงค์ให้ชาวโลกได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ