16 ต.ค. 2563
3,490 ครั้ง

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 
 
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ให้ผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานอิสระที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เช่น อาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าออนไลน์  พนักงานเดลิเวอรี่ คนขายล็อตเตอรี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง แม่ค้า นักแสดง ช่างแต่งหน้า ที่ไม่ได้เป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ โดยมีทางเลือกความคุ้มครอง 3 ทางเลือก คือ
 
1 จ่าย 70 บาท คุ้มครอง 3 กรณี   (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย)
 
2  จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 4 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ)
 
3 จ่าย 300 บาท คุ้มครอง 5 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร)
 
โดยผู้สมัครใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น สมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน และเครือข่ายประกันสังคม 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.sso.go.th 
หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ