16 ต.ค. 2563
738 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน จากร.๙ ถึง ร.๑๐

น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปีการเสด็จสวรรคต พาชมการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจากรัชกาลที่๙ สู่รัชกาลปัจจุบัน 
 
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้าน
 
 
ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจนแล้วเสร็จ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
 
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสตูล และโครงการประปาภูเขา บ้านปางส่างคำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นต้น
 
 
นอกจากนี้ทรงรับโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกจำนวนมาก นับเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบรมชนกนาถ และของพระองค์เอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ