17 ต.ค. 2563
13,056 ครั้ง

นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 ถึง 13 พ.ย.63

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่ กทม.ถึง วันที่ 13 พ.ย.63
 
วานนี้ (16 ตุลาคม 2563 ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ระบุว่า  ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และร้ายแรงเป็นไปโดยความเรียบร้อยและสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
 
โดย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
ทั้งนี้อาจารย์ในนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง รวมทั้งหมด 101 คน ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงโดยระบุว่า สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจึงไม่เพียงแต่ เป็นการพรากสิทธิและเสรีภาพที่พลเมืองพึงมีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายหลักการ พื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย
 
 
ยืนยัน ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศ เป็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญและตามกติกา สากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐจะต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรมคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงว่าเงื่อนไขไว้มีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ก่อนที่จะลงซื้ออาจารย์ 101 คน 
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/2QbA_ExVV7g
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ