20 ก.ค. 2557
3,404 ครั้ง

มาสเตอร์โพลชี้ปชช.อยากได้ผู้นำกล้าหาญ-ซื่อสัตย์

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผย ผลวิจัยเชิงสํารวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ลักษณะของผู้นำประเทศไทยที่สาธารณชนต้องการในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน พบว่า คุณลักษณะของผู้นําประเทศไทยที่สาธารณชนต้องการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.1 ระบุว่า ต้องมีความกล้าหาญ เด็ดขาด ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา พร้อมต้องการให้ คสช. แก้ปัญหาเพื่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 82.3 อยากให้แก้ปัญหาปากท้อง ราคาสินค้า อาหารและบริการ ทางด้านสังคมและการเมือง ร้อยละ 73.2 ระบุว่า ต้องไม่มีคอร์รัปชั่น

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ