23 ต.ค. 2563
4,524 ครั้ง

ไม่ต้องเป็นผีน้อยก็ทำงานเกาหลีได้! กรมการจัดหางานเปิดสอบ ชิงตั๋วทำงานเกาหลี เช็กคุณสมบัติใครมีสิทธิ์

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 เพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ เพศชายหรือหญิงจำนวน 710 อัตรา และก่อสร้างเพศชายจำนวน 1,981 อัตรา รวมมีโควตาทั้งหมด 2,691 คน โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
 
- อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 
- สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส และวัณโรค
 
- มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
 
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 
- ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป (E9 จะถูกออกให้สำหรับผู้ที่ทำการที่ไม่ต้องใช้ทักษะในภาคอุสาหกรรม ส่วน E10 จะออกให้สำหรับชาวประมง)
 
 
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่
 
- สำเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
 
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ
 
-รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่
 
1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี
 
4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น.
 
5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716
 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/0krSGJTNT6k
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ