21 ก.ค. 2557
18,362 ครั้ง

ผลสำรวจชี้ชาวนาไทยจนที่สุดในอาเซียน

เผยผลสำรวจชาวนาไทยยากจนที่สุดในอาเซียน ขณะที่ชาวนาพม่า มีกำไรสูงกว่าชาวนาไทยถึง 1 เท่าตัว

 

ผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ขณะนี้กำไรสุทธิต่อไร่ของชาวนาไทยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดของชาวนาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยผลศึกษามีดังนี้ ชาวนาไทยมีกำไรสุทธิที่1,555.97 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าชาวนาพม่าที่มีกำไรสุทธิ 3,484.1 บาทต่อไร่ และเวียดนามมีกำไรสุทธิ 3,180.74 บาทต่อไร่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างมาก

 

ประเทศ

ต้นทุนเฉลี่ย/ไร่

รายได้

เงินเหลือเก็บ

ไทย

9,763.4 บาท

11,319.37 บาท

1,555.97 บาท

เวียดนาม

4,070.76 บาท

7,251.5 บาท

3,180.74 บาท

พม่า

7,121.76 บาท

10,605.86 บาท

3,484.1 บาท

 

จากการศึกษาโดยเทียบการเฉลี่ยถือครองที่ดินต่อการมีกำไรสุทธิ พบว่า

ประเทศ

เฉลี่ยถือครองที่ดิน

ผลผลิต

จำนวนครั้งที่ทำนา/ปี

กำไรสุทธิ/ปี

ไทย

20 ไร่

1 ตันต้องใช้ที่ดิน 2.22 ไร่

2

28,035.5 บาท

เวียดนาม

6.25 ไร่

1 ตัน ต่อนา 1.11 ไร่

3

54,217.23 บาท

พม่า

10 ไร่

1 ตันต่อนา 2.38 ไร่

2

29,278.11 บาท

 

ซึ่งจากตัวเลข จะเห็นว่าแม้ว่าชาวนาไทยจะมีรายได้มากที่สุดและที่ดินเฉลี่ยก็จะเยอะที่สุดก็ตามแต่ปัญหาคือชาวนาไทยมีต้นทุนสูงสุด ทำให้เมื่อหักต้นทุน จะมีเงินเหลือน้อยกว่าชาวนาเพื่อนบ้าน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ