22 ก.ค. 2557
4,181 ครั้ง

ในหลวง-พระราชินี ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุ MH17 ตก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลนส์ตกบริเวณภาคตะวันออกของยูเครน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ กรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลนส์ตกบริเวณภาคตะวันออกของยูเครน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ