24 ก.ค. 2557
127,157 ครั้ง

พระอัดคลิปเตือนญาติโยมระวังถังสังฆทานหลอกผู้บริโภค วอน สคบ.ตรวจสอบ

พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท หัวหน้าพระวิทยากรประจำพระอารามหลวง วัดเบญจมบพิตร อัดคลิปเตือนญาติโยมระวังถังสังฆทานหลอกลวง วอน สคบ.เข้าตรวจสอบ 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ