27 ก.ค. 2557
2,216 ครั้ง

มาสเตอร์โพลระบุแกนนำชุมชนส่วนใหญ่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ

มาสเตอร์โพลล์ เผยสำรวจ เรื่อง สํารวจความพึงพอใจของแกนนําชุมชนต่อการทํางานของ คสช. กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนําชุมชน 517 ชุมชน พบแกนนําชุมชนทั่วประเทศ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของ  คสช. ภาพรวม ได้ 8.67 จาก 10 คะแนน โดยสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มาก-มากที่สุด ร้อยละ 57.2 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ