13 พ.ย. 2563
1,452 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'พระบรมรูปทรงม้า' พระบรมราชานุสรณ์แห่งพระปิยมหาราช

เมื่อ ๑๑๒ ที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาพระฤกษ์ก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม และทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปทรงม้าด้วยพระองค์เอง มีพิธีสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๕๑
 
 
พระบรมรูปทรงม้าเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ โดยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมใจกันสมทบทุนจัดสร้างถวายพระเกียรติยศ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๔๐ ปี ในปี ๒๔๕๑ 
 
 
ซึ่งเป็นการครองราชย์ยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในประวัติศาสตร์ไทยในขณะนั้น
 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นประธานในการจัดงาน
 
 
พระบรมรูปปั้นหล่อที่ฝรั่งเศส ในช่วงที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป จึงได้เสด็จไปประทับเป็นแบบให้นายช่างปั้นหุ่น แล้วขยายส่วน หล่อด้วยโลหะ เสร็จแล้วแยกชิ้นส่วนบรรจุลังไม้ขนาดใหญ่ นำส่งมายังประเทศไทยทางเรือ ประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานที่ลานพระราชวังดุสิต
 
 
วันที่๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่ง ทรงวางศิลาพระฤกษ์ก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม และทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูปทรงม้า  มีการจัดมหรสพสมโภชน์เฉลิมฉลองเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ