28 ก.ค. 2557
1,659 ครั้ง

สวนดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่พอใจหลังคสช.เข้าบริหารบ้านเมือง

สวนดุสิตโพล เผยประชาชนร้อยละ 55.51 มีความความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศ ครบ 2 เดือนของ คสช. เพราะ สามารถทํางานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว ภาพรวมยังควบคุมสถานการณ์ได้ดี  โดยให้คะแนน คสช. ครบ 2 เดือน ที่ 8.87 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.05 คะแนน

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ