16 พ.ย. 2563
1,945 ครั้ง

'ในหลวง' พระราชทานกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นายร้อย-รร.นายเรือ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จำนวน 219 นาย , โรงเรียนนายเรือ จำนวน 77 นาย , โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำนวน 85 นาย

 

และพระราชทานกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 นาย

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า

 

"ท่านทั้งหลายเมื่อผ่านการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น มีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือหลักวิชา ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งหมั่นฝึกศึกษาเพิ่มเติม ให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ อย่างหนึ่งคือ วินัย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัดแน่วแน่ ในฐานะที่เป็นทหาร

 

อีกอย่างหนึ่งคือศีลธรรม ซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่นเป็นเครื่องกำกับประดับประคองกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในกรอบขอบเขตของหลักวิชา วินัย และศีลธรรม ให้ครบถ้วน ก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จในภารกิจ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย"

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/hNN4DKfmayw

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ