16 พ.ย. 2563
2,225 ครั้ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน จุดกำเนิดการประปาแห่งแรกของประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้กรมสุขาภิบาลนำน้ำมาใช้ในพระนคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าการประปา และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สุขอนามัยประชาชน ด้วยการตราพระราชกำหนดการสุขาภิบาล และตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น มีพระบรมราชโองการให้จัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในจังหวัดพระนคร โดยการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นน้ำในระบบผลิตน้ำประปา สร้างที่เก็บน้ำดิบในตำบลเชียงราก จังหวัดปทุมธานี และขุดคลองประปาเข้าสู่โรงกรองน้ำ บริเวณคลองสามเสนแล้วส่งไปบริเวณสี่แยกแม้นศรีที่สร้างถังสูงไว้เก็บและกระจายน้ำสู่ประชาชน 
 
 
โรงกรองน้ำสามเสน หรือโรงงานผลิตน้ำสามเสนในปัจจุบัน เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งแรกของไทย ซึ่งมีระบบสมบูรณ์แบบเทียบเท่าประเทศทางฝั่งยุโรป จัดเป็นอารยของบ้านเมืองสยาม ที่กำเนิดจากปณิธานของรัชกาลที่ ๕
 
 
ขณะที่กระบวนการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดกิจการประปา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชทานนามว่า 'การประปากรุงเทพ' ต่อมามีการรวมกิจการ การประปากรุงเทพ , นนทบุรี , ธนบุรี และสมุทรปราการ เป็นการประปานครหลวง แต่ยังคงยึดถือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งประปาในสยาม 
 
 
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/kcokPzmjsWk
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ