24 ก.ย. 2556
8,080 ครั้ง

ครม.แต่งตั้ง-โยกย้าย 23 บิ๊กมหาดไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบบัญชีแต่งตั้ง และ โยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 23 ตำแหน่งดังนี้

 

ชื่อ

ตำแหน่งเดิม

ตำแหน่งใหม่

นายวิเชียร พุฒิวิญญู

ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่

นายธนน เวชกรกานนท์

ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม

ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม

นายพงศธร สัจจชลพันธ์

ผู้ว่าราชการ จ.บึงกาฬ

ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์

ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการ จ.เลย

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์

ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส

ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรพล วาณิชเสนี

รองผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชร

นายเกรียงเดช เข็มทอง

รองผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์

รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา

ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส

นายอุกริช พึ่งโสภา

รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา

ผู้ว่าราชการ จ.น่าน

นายชโลธร ผาโคตร

รองผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี

ผู้ว่าราชการ จ.บึงกาฬ

นายวิเชียร จันทรโณทัย

รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์

ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์

นายสุรพล พนัสอำพล

รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา

ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธเหมทานนท์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี

นายสุวรรณ์ กล่าวสุนทร

รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง

ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน

ว่าที่ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช

รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง

ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี

นายชยพล ธิติศักดิ์

รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี

ผู้ว่าราชการ จ.หนองบัวลำภู

นายเสรี ศรีหะไตร

รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง

นายชัช กิตตินภดล

รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์

ผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์

รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายธนาคม จงจิระ

รองผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

นายทวี นริสศิริกุล

รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ