17 พ.ย. 2563
1,261 ครั้ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน พระราชพิธีถวายบังคมและสักการะพระบรมรูปทรงม้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีถวายบังคมและสักการะพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๔ เป็นปีแรก ต่อมาทรงเปลี่ยนวันถวายบังคมเป็นวันวันที่ ๒๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ในบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีดังกล่าวสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาาลปัจจุบัน
 
 
พระบรมรูปทรงม้าที่ประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิต เป็นพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันสร้างถวายขณะยังดำรงพระชนอยู่ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดพระบรมรูปด้วยพระองค์เองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ ครั้นเมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว พสกนิกรมีความตั้งใจจะทำพิธีถวายบังคมพระบรมรูป จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระบรมราชานุญาตต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าเป็นครั้งแรก เนื่องในวันฉัตรมงคล ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๔ ปีต่อมาจึงโปรดให้วางพวงมาลาถวายบังคมในวันที่ ๒๓ ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช สืบเนื่องมาทุกปีจวบจนปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ