19 พ.ย. 2563
937 ครั้ง

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์ เปิดที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 ณ จ.นครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ,ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ มีประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก

 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค 7 กับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พุทธศักราช 2532 และมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทําการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524

 

เดิมมีที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร มีเขตอำนาจศาลครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ในปี 2562 ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งมายังจังหวัดนครปฐม เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีอรรถคดี ขึ้นสู่ศาลทั้งการอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาล ชั้นต้น การยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยตรง เช่น คดีเกี่ยวกับการขอให้สั่งมีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

- ส่วนศาลจังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นในปี 2440 เดิมมีชื่อว่า ศาลมณฑลนครไชศรี ตั้งอยู่ถนนเทศา อำเภอเมือง เป็นอาคารที่ทำการรวมอยู่ในอาคารเดียวกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และศาลแขวงนครปฐม มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น

 

จึงได้จัดสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลจังหวัดนครปฐม ภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อให้บริการงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เป็นอาคาร ขนาด 3 ชั้น โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีขนาด 1 บัลลังก์ และศาลจังหวัดนครปฐม มีขนาด 18 บัลลังก์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการประชาชน

 

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรภายในบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ราชการฯ ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่เป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดินทางมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อหวังจะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ทุกคนต่างปลื้มปิติ และพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างกึกก้อง

 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน่วยแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

มาคอยให้บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ทรงโบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Ia78a4lA2-k

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ