29 ก.ค. 2557
1,226 ครั้ง

ป.ป.ช.แจงชะลอการถอดถอน เนื่องจากรธน.57ไม่มีบทบัญญัติรองรับ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุกระบวนการเรื่องคดีเกี่ยวกับการถอดถอนที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช. ก็ยังต้องหยุดเหมือนกัน หลังจากที่รัฐธรรมนูญปี 50 ไม่มีผลบังคับใช้ และในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ไม่มีบทบัญญัติรองรับเกี่ยวกับการถอดถอนไว้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ