19 พ.ย. 2563
1,304 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'หอสมุดแห่งชาติ'

หอสมุดแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณท่าวาสุกรี พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ มีพระราชดำริให้ขยายกิจการ หอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งแต่เดิมเป็นหอพระสมุดสำหรับราชสกุล ให้เป็นหอสมุดสำหรับบริการประชาชนทั่วไป จึงมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘ ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และมีพัฒนาการมาโดยลำดับ จนเป็นหอสมุดแห่งชาติ มีที่ตั้งอยู่ ณ ท่าวาสุกรี เปิดให้บริการเมื่อปี ๒๕๐๙ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
มีห้องหนังสือหายาก ที่ได้รับมอบมาจากแห่งสำคัญ เช่น หอพระสมุดหลวง หรือห้องสมุดส่วนพระองค์ ในรัชกาลที่๕ , ห้องจัดแสดงเอกสารโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี , ตู้พระธรรมและหีบพระธรรม ตั้งแต่สมัยอยุธยา , ห้องจัดแสดงหนังสือประเทศไทย , หนังสือนานาชาติและราชกิจจานุเบกษา รวบรวมหนังสือที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมทุกสาขา 
 
 
รวมทั้งจัดแสดงหนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ ของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกรีดากรณ์ , พระยาอนุมานราชธน , หลวงวิจิตรวาทการ และขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ตลอดจนราชกิจจานุเบกษาต้นฉบับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔ จนถึงปัจจุบัน  เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติที่มีหนังสือทุกหมวดหมู่ทั้งเก่าและใหม่ มีฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ให้สืบค้นได้สะดวก ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล หลังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือเสียง สำหรับผู้พิการทางสายตา
 
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : youtu.be/wSy98wKrPdU
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ