24 ก.ย. 2556
3,708 ครั้ง

ครม.ตั้ง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ เป็นปลัดพณ.คนใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง"ศรีรัตน์ รัษฐปานะ" ถือเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ และปลัดหญฺิงคนที่ 2 ต่อจากวัชรี วิมุกตายน ที่เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ