20 พ.ย. 2563
1,592 ครั้ง

ฟังทางนี้! ขนส่งย้ำเก็บค่าสัมภาระเฉพาะรถเเท็กซี่สนามบินเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก ย้ำการเก็บค่าสัมภาระเพิ่ม จำกัดเฉพาะรถแท็กซี่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการไป-กลับ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น ส่วนรถแท็กซี่ให้บริการรับ-ส่งในเมืองทั่วไป เก็บเฉพาะค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ
 
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การเก็บค่าสัมภาระเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงคมนาคมนั้น ได้มีการกำหนดอัตราค่าบรรทุกสัมภาระไว้ โดยจำกัดเฉพาะการใช้บริการรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ การจ้างจากสถานที่อื่นไปยังสองท่าอากาศยานเท่านั้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ส่วนการใช้บริการรถแท็กซี่เส้นทางในเมืองทั่วไป ที่ไม่ได้มีต้นทาง หรือ ปลายทางไปยังท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง จะมีเพียงค่าโดยสารตามมาตรค่าโดยสารที่ปรากฏตามปกติเท่านั้น ไม่มีการเก็บค่าสัมภาระเพิ่มแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ สัมภาระตามประกาศกระทรวงฯ หมายถึง สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการบรรจุกล่อง กระเป๋า มัดรวม หรือ บรรจุหีบห่อ และที่ไม่มีการบรรจุ แต่มีขนาด ปริมาณ ความกว้าง ความสูงเกิน กว่าจะเป็นสัมภาระติดตัว โดยคนขับต้องแจ้งอัตราค่าบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง
 
ส่วนการวัดขนาดของสัมภาระ จะไม่วัดรวมล้อ หรือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น กระเป๋าเดินทางที่มีล้อเลื่อน จะวัดขนาดแค่เพียงส่วนที่เป็นตัวกระเป๋านั้น โดยไม่รวมล้อ นอกจากนี้ จะไม่มีการจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีสัมภาระนั้นเป็น รถเข็น หรือ อุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า รวมถึงสัมภาระติดตัว ที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : youtu.be/RbvGtwjwaQ0
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ