30 ก.ค. 2557
40,528 ครั้ง

คสช.ไฟเขียว เดินหน้ารถไฟรางคู่ 6 เส้นทาง

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติกรอบหลักการแผนยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งของไทย ระหว่างปี 2558 - 2565 โดยได้อนุมัติแผนลงทุนโครงการรถไฟรางคู่ ขนาดราง 1 ม. 6 เส้นทาง คิดเป็นวงเงินกว่า 127,000 ล้านบาท หลังประเมินว่าหากใช้รางขนาดเดียวกับรถไฟความเร็วสูง ต้องเปลี่ยนระบบราง และหัวรถจักรใหม่ทั้งหมด ใช้งบประมาณสูงกว่า 715,000 ล้านบาท 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ