30 ก.ค. 2557
5,882 ครั้ง

คสช.อนุมัติงบเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช.ชุดใหญ่ในวันนี้เห็นชอบในหลักการเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2558-2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน 5 แผนงาน ได้แก่ สร้างรากฐานทางสังคม,สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ, สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และให้ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดย มี 5 แผนงาน ได้แก่

1.การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมือง

2.การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะในกทม.และปริมณฑล

3.การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง

4. การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ

5. การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ

พร้อมอนุมัติแผนงานเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 57/58 ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงข่าย ประตูการค้าของประเทศ เมืองหลัก กทม.และปริมณฑล ,การพัฒนารถไฟรางคู่ 5 เส้นทางใหม่ วงเงินรวม 1.16 แสนล้านบาท คือ 1.ลพบุรี-ปากน้ำโพ 2.มาบกะเบา-นครราชสีมา (ถนนจิระ) 3.ถนนจิระ-ขอนแก่น 4.นครปฐม-หัวหิน และ 5.ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-พร้อมกันนี้ คสช. ได้ปรับลดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเดิมมาเป็นรถไฟรางคู่ใน 2 เส้นทาง คือ หนองคาย-แหลมฉบัง และเชียงของ-แหลมฉบัง ระยะทางรวม 1,392 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางบประมาณที่จะใช้ดำเนินการทั้งหมดเสนอเข้ามาอีกครั้งภายใน 30 วัน นอกจากนี้ คสช. ยังได้อนุมติให้ต่ออายุโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557-มกราคม 2558

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ