31 ก.ค. 2557
2,183 ครั้ง

คลัง ชง เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่

คลัง ชง เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่ แทนภาษีโรงเรือนเดิม

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ