01 ส.ค. 2557
2,632 ครั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สนช.จำนวน 200 คน เปิดประชุมนัดแรก 7 ส.ค.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน เปิดประชุมนัดแรก 7 สค.

โดยสัดส่วนสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จำนวน 200 คน แบ่งเป็นทหาร 105 คน ทบ. 67 ทร. 19, ทอ. 19 ตำรวจ 10 คน และ พลเรือน 85 คน โดยรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ

พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 / พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป / พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม / พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. / นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการ อดีต ส.ว. เช่น นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 / นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ / นายวัลลภ ตัวคณานุรักษ์ อดีต ส.ว.ที่เชี่ยวชาญเรื่องเด็กและเยาวชน / นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา / ส่วนกลุ่มอดีต 40ส.ว. อาทิ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม / นายเจตน์ ศิรธรานนท์

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ