01 ส.ค. 2557
6,499 ครั้ง

ปลัดคลังเสนอร่างภาษีที่ดินต่อ คสช. แย้มเล็งเก็บภาษีชาเขียว

กระทรวงการคลังเผยได้เสนอร่างกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ คสช. พิจารณาแล้ว

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษว่า เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ 4.3% จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคเอกชนที่ฟื้นตัวมากขึ้น แต่เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีกว่าที่คาดจะต้องมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ส่วนร่างกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีนั้น ตนได้เสนอให้ คสช.พิจารณาแล้ว โดยได้อธิบายถึงหลักการและวิธีการเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บ หลังจากที่ได้พยายามผลักดันมาหลายรัฐบาล ซึ่ง คสช. ได้มอบให้กระทรวงการคลังกลับมาพิจารณาการจัดเก็บภาษีมรดกด้วย ขั้นตอนจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คสช.

นอกจากนี้ตนยังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตเร่งศึกษาการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มในตู้แช่ ซึ่งรวมถึงชาเขียวพร้อมดื่มด้วย โดยจะจัดเก็บจากอัตราส่วนผสมว่ามีประโยชน์กับเกษตรกร และร่างกายหรือไม่ เพื่อนำมาคำนวณฐานภาษีต่อไป คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ