04 ส.ค. 2557
283,674 ครั้ง

แห่ชมปลาวังมัจฉาวัดโพธิญาณจำศีล ลอยตัวนิ่ง ไม่กินอาหาร

แห่ชมปลาวังมัจฉาวัดโพธิญาณจำศีล  เป็นปลาค้าวขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว พฤติกรรมแปลกประหลาดลอยตัวนิ่งอยู่ริมแพวังปลา ไม่กินอาหาร

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ