05 ส.ค. 2557
3,675 ครั้ง

ในหลวง-ราชินีทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุแผ่นดินไหวที่ยูนนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงความเสียใจ กรณีเหตุแผ่นดินไหวมณฑลยูนนาน โดยมีความว่า "ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของท่านข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้"

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ