13 ส.ค. 2557
1,513 ครั้ง

สนช.พร้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ

ป.ป.ช. ยืนยันว่าหากยึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนปี2549ที่ผ่านมา สนช.มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งเชื่อว่าที่ประชุมป.ป.ช. ในวันที่ 14 ส.ค.จะพิจารณาตามแนวปฏิบัติเดิมที่เคยมีมา รวมถึงจะพิจารณาด้วยว่าควรจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ