14 ส.ค. 2557
1,486 ครั้ง

คสช.เปิดโผคณะกรรมการสรรหา สปช.77ท่าน

คสช.ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สปช.ทั้งสิ้น77ท่าน ใน11คณะ ได้แก่

ด้านการเมือง

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ด้านการปกครองท้องถิ่น

ด้านการศึกษา

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านพลังงาน

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้านสื่อสารมวลชน

ด้านสังคม

และด้านอื่นๆ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ