14 ส.ค. 2557
1,830 ครั้ง

คสช.เห็นชอบผ่านร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญแล้ว ก่อนส่งต่อให้ สนช.พิจารณา

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ..แล้ว ก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้พิจารณาต่อ

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ