19 ส.ค. 2557
2,954 ครั้ง

มติ สนช.183เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 58 วาระแรก

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในวาระ 1 โดยมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 50 คน เป็นตัวแทนจากสนช.40 คน คสช.10 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน โดยจะพิจารณาวาระ 2 ในวันที่ 11 กันยายน และจะนำเข้าพิจารณาวาระ3 ในวันที่ 17-18 กันยายน ต่อไป

อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นการประชุมสนช. ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ได้เรียกประชุมและมีมติเลือกพล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.เป็นประธาน

นอกจากนี้ ยังมีการประชุม ของคณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. และ คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราว เพื่อพิจารณาข้อบังคับการประชุมและกำหนดการประชุมสนช. ทั้งนี้สนช.จะมีประชุมครั้งต่อไปวันที่ 21 สิงหาคม โดยคาดว่าอาจจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ด้วย

โดยในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสนช.ว่า การจัดทำร่างพรบ.งบประมาณดังกล่าว จะเน้นแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีกลไกในการตรวจสอบ โดยทุก 3 เดือนต้องรายงานผล

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ