20 ส.ค. 2557
7,037 ครั้ง

เด็กไทยคว้าเหรียญทองแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก

เด็กไทยคว้ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทวีป 50 ประเทศ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม  2557 ซึ่งประเทศไทยได้ส่ง นางสาวปุญญิศา แสงปรีชารัตน์ และนางสาวธมนวรรณ เสตะปุระ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้แทนเข้าแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งตามระดับความรู้ภาษาเยอรมัน 3 ระดับ จะเน้นทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปุญญิศา ได้รับเหรียญทอง อันดับ 1 ของโลก ในระดับความรู้ภาษาเยอรมัน A2 ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขันทั้ง 3 การแข่งขัน คือ งานเดี่ยว และงานกลุ่ม 2 ชิ้นงาน และเป็นนักเรียนจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในเวทีโลกครั้งนี้

สำหรับรางวัลที่ได้รับเหรียญทอง โล่ เกียรติบัตร และจะได้ไปเรียนภาษาเยอรมัน ที่สถาบันเกอเธ่ ในประเทศเยอรมัน 1 คอร์ส ในปีการศึกษา 2558

ส่วนนางสาวธมนวรรณ เสตะปุระ ได้รับเกียรติคุณประกาศ และเกียรติบัตรเป็นรางวัล

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ