21 ส.ค. 2557
37,630 ครั้ง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับอุปถัมภ์ น้องเขียว ถูกทิ้งอยู่ลำพัง เหตุพ่อแม่ถูกขับไล่ หลังโดนหาว่าเป็นปอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดอุบลราชธานี ให้นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เลขาธิการกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปรับเด็กหญิงพิสมัย (เขียว) งอกสุข อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคำหมาในร่องเข ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้มอบเงินทุนการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้เรียนจนถึงชั้นสูงสุดต่อไป

สำหรับเด็กหญิงพิสมัย (เขียว) งอกสุข อายุ 12 ปี ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไป เนื่องจากถูกชาวบ้านในพื้นที่กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตนเองต้องออกหารับจ้างดูแลคนป่วย ชักผ้า ทำงานบ้าน เลี้ยงเด็ก เพื่อเลี้ยงตนเองและค่าเล่าเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ และจากความขยัน และการอยู่ลำพังในการดำเนินชีวิตของเด็กหญิงเขียว สร้างความหน้าสงสารจนมีชาวบ้านแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและท้องถิ่น กราบเรียนถึงผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 รับทราบถึงปัญหาและเร่งเข้ามาดูแลเด็กหญิงเขียวให้อยู่ในความดูแลของคณะอาจารย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ต่อไป

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ