22 ส.ค. 2557
3,586 ครั้ง

นักธุรกิจเอเชีย 5 ชาติเชื่อมั่นการทำงานของ คสช. ให้คะแนนเกรดเอ

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดผลการวิจัยความคิดเห็นของนักธุรกิจ 5 ชาติในเอเชียที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และมาเลเซีย จำนวน 660 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และนักธุรกิจไทย พบว่า ระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักธุรกิจเอเชีย ถือเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับแนวทางการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ