22 ส.ค. 2557
1,723 ครั้ง

กกต.สรุปยอดสปช.วันที่8 มีผู้สมัครตบเท้าเข้าเสนอชื่อรวม 1,371 คน

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันนี้เป็นวันที่8 ตลอดทั้งวันมีการเสนอชื่อทั้งสิ้น 359 คน แบ่งเป็น การเสนอที่ กกต.ส่วนกลางใน 11ด้านปฎิรูป 144คน ถือว่าเยอะที่สุดใน ขณะที่เสนอในส่วนจังหวัดทั้งสิ้น 215 คน ถือว่ามีการเสนอมากที่สุดทั้งสองด้านในรอบ8 วันที่ผ่านมา เมื่อร่วมการเสนอชื่อทั้ง8 วันตั้งแต่วันที่ 14 -21 สิงหาคม พบว่า มีการเสนอชื่อแล้วทั้งสิ้น 1,371คน

 

แบ่งเป็นการเสนอที่ กกต ส่วนกลาง 403 คน เสนอในส่วนจังหวัด 968 คน ด้านที่เสนอเข้ามามากที่สุดในวันนี้คือด้านการศึกษา 36 คน ทำให้ในรอบ8 วันขณะนี้ด้านการศึกษาถูกเสนอชื่อมากที่สุดถึง70 คน โดยบุคคลที่เข้าเสนอชื่อในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นองค์กรสำคัญ และบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช. โดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ปปช. ได้เข้าเสนอชื่อ นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ปปช. เข้ารับการสรรหาในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ นายสรรเสริญ พลเจียกเลขาธิการปปช. เสนอเข้ารับการสรรหาในด้านการเมือง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ