24 ส.ค. 2557
2,180 ครั้ง

แผ่นดินไหว อ.แม่ลาว เชียงราย ขนาด3.4 ไม่พบความเสียหาย

แผ่นดินไหว อ.แม่ลาว เชียงราย ขนาด3.4 แต่ไม่พบความเสียหาย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ