04 ก.ย. 2557
4,055 ครั้ง

ชลประทานชัยนาทประกาศเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่ 1

นายฎรงศ์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ชัยนาท ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ด้วยขณะนี้มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกกระจายตัวเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 896 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,300 - 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จาก 631 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,400 - 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เมตร ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศริอยุธยาสูงขึ้นประมาณ 1 เมตร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 12 ได้ระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2557 และคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้น 50 เซนติเมตร จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูง หรือที่ปลอดภัย จากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อจากนี้ และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ