28 ก.ย. 2556
2,949 ครั้ง

ตามคาด!มติสภา358เสียงผ่านร่างแก้รธน.วาระ3

 

ผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่มา สว.ในวาระ 3 แบบขานรายชื่อ ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบ 358 เสียง ไม่เห็นชอบ  2 เสียง และงดออกเสียง 30 เสียง เท่ากับที่ประชุมมีมติเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่มา สว.ฉบับนี้

 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ