17 ต.ค. 2557
7,589 ครั้ง

แถลงการณ์ฉ.7 พระอาการประชวร ของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการประชวรพระอามาสัย (กระเพาะอาหาร) อักเสบ และตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดจากการแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง (SLE) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 ขณะนี้พระอาการประชวรอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว ได้เสด็จไปประทับพักฟื้น ณ ตำหนักพิมานมาศ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้วนั้น

 

อนึ่ง สถาบัน มาเตเรีย เมดิกา แห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Institute of Materia Medica) ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2557 เพื่อทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 28 และการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 8 และทรงบรรยายเปิดประชุมฯ ตามคำกราบทูลเชิญของคณะกรรมการจัดการประชุมด้วย

 

คณะแพทย์ฯ มีความเห็นว่า หากทรงมีความจำเป็นที่จะต้องเสด็จเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็สามารถเสด็จได้ แต่อย่างไรก็ดีขอพระราชทานให้ทรงงานน้อยที่สุด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

16 ตุลาคม พุทธศักราช 2557

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ