01 ต.ค. 2556
1,699 ครั้ง

คนกรุงให้คะแนนผลงาน สุขุมพันธุ์ 6 ด. ผ่านคาบเส้น

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์  ได้เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ "ประเมินผลงาน 6 เดือน ผู้ว่าฯกทม." โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออาศัยอย่ในกทม. จำนวน 1,130 คน เมื่อวันที่ 27 - 30 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่า

 

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในภาพรวมได้ 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

 

โดยพึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งอาเซียนมากที่สุด 6.14 คะแนน

รองลงมาคือ ด้านมหานครแห่งการเรียนรู้ 6.04 คะแนน

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ