28 ต.ค. 2557
2,342 ครั้ง

ก.เกษตรฯ คาด เริ่มจ่ายเงินช่วยชาวสวนยางไร่ละพัน 15 พ.ย.นี้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ คาดสามารถจ่ายเงินในโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ