01 ต.ค. 2556
3,923 ครั้ง

ครม.มีมติยืดอายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก6เดือน

ครม.ไฟเขียวขยายเวลามาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี อีก 6 เดือน ถึง 31 มี.ค.57 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน นับเป็นการยืดอายุครั้งที่ 13 แล้ว
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ด้วยการให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรี ออกไปเป็นสิ้นสุด 31 มี.ค.57
 
สำหรับกระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2557 รวม 2 มาตรการ ได้แก่ 
 
 
1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,553 ล้านบาท
 
 
2.มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 532 ล้านบาท
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ