30 ต.ค. 2557
1,465 ครั้ง

สปช.เคาะรายชื่อ 20 กมธ.ยกร่างรธน.

ที่ประชุมสปช. เลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสปช. ได้แล้วทั้ง 20 คน ประกอบด้วย

1.นายมานิจ สุขสมจิตร

2. นายประชา เตรัตน์

3. นางถวิลวดี บุรีกุล

4. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา

5.นายเชิดชัย วงศ์เสรี

6.พลโทนคร สุขประเสริฐ

7.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

8. นายจุมพล สุขมั่น

9. นายวุฒิสาร ตันไชย

10.นายคำนูณ สิทธิสมาน

11. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

12.นางทิชา ณ นคร

13.นางนรีวรรณ จินตกานนท์

14.นายจรัส สุวรรณมาลา

15.นายไพบูลย์ นิติตะวัน

16.นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

17.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

18.นายชูชัย ศุภวงศ์

19.พลโทนาวิน ดำริกาญจน์

20.นายมีชัย วีระไวทยะ

ซึ่งถือว่าครอบคลุมครบทั้ง11ด้าน และ 4 ภูมิภาค ส่วนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสนช.ก็จะได้ข้อสรุปในวันนี้ ขณะที่ในส่วนของ ครม. และ คสช. คาดว่าจะชัดเจนวันอังคารหน้า

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ