30 ต.ค. 2557
1,313 ครั้ง

พระสันตะปาปา วอนประชาคมโลกร่วมมือสู้ภัยอีโบลา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส กล่าวแถลงวอนประชาคมโลกร่วมมือสู้ภัยอีโบลา

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ