30 ต.ค. 2557
13,000 ครั้ง

หลากความคิดเห็นปลูก GMO ในไทย ตอน1

 
 
         รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ถ้าไทยไม่ทำGMOจะทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการระหว่างประเทศ ไทยหยุดชะงักมา10กว่าปี ทำให้เสียโอกาส ที่ผ่านมายอมรับว่า GMO ข้อผิดพลาดจริง ถ้าปรับปรุงเรื่องกระบวนการและสร้างกฎเกณฑ์ออกมา บอกความจริงไปกับประชาชน จะไม่มีปัญหา 
 
 
 
         คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี (BIO THAI) ชี้แจงว่า การทำGMOในไทยที่ผ่านมามีข้อบกพร่องหลายประการ กรณีมะละกอในปี50 มีสารปนเปื้อน ทำให้การส่งออกมะละกอมีปัญหา ไม่ได้ต่อต้านคัดค้านการทดลอง แต่ขอให้มีมาตรการการดูแล เพื่อไม่ให้รั่วไหลออกมา ถ้ามีการทดลอง ควรมีความปลอดภัยทางชีวภาพ
 
 
 
        ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มองว่าไทยไม่ได้เสียโอกาสเพราะไทยมีพืชพันธุ์เฉพาะตัวในไทยหลากหลายอยู่แล้ว สามารถไปโฟกัสสายพันธุ์ของเราเอง 
 
 
 
        ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ทำงานวิจัย มองว่า ผลผลิตบางอย่างไม่แก้ไม่ได้ นอกจากGMOเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อคัดค้านการห้ามทดลองGMO ทำให้นักวิจัยไทยเสียโอกาสในการค้นคว้า เพราะสิทธิบัตรบางอย่างอย่างตกอยู่ในมือของบริษัท ไม่ได้อยู่ในมือนักวิชาการ 
 
 
 
         ดร.อนงค์ภัทรเห็นว่าอยากให้ดูแลGMOเป็นกรณีไป อย่าผลัดภาระให้นักวิจัยคนเดียว ส่วน อ.ปิยะศักดิ์มองว่าทำไมไม่ให้รัฐบาลสนับสนุนดูแลงานวิจัยนั้นเป็นรายไป
 
 
 
ติดตามกันต่อกับประเด็น GMOในไทย ตอน2 วันพรุ่งนี้
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ