31 ต.ค. 2557
10,164 ครั้ง

หลากความคิดเห็นปลูก gmo ในไทย ตอน2

 
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าทั่วโลกตอนนี้มีการนำGMOมาใช้ แทนด้วยสีเขียว ส่วนสีฟ้าเป็นประเทศที่ประกาศตัวว่าปลอดGMO ซึ่งมีน้อยมาก โดยค่าเฉลี่ยชาวยุโรปที่กลัวGMOมีเพียง60% ไม่ได้สูงถึง80%ตามที่มีข้อมูลออกมา

 

 

สำหรับอัตราการเพาะปลูกGMOในสหรัฐฯ ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าอิ่มตัวแล้ว เพราะใช้พื้นที่หมดแล้ว สวนทางกับประเทศกำลังพัฒนา แต่ยอมรับว่าGMOยังมีข้อจำกัด แต่ก็เป็นทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ส่วนตัวมองว่าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

 

 

กราฟแสดงการแพร่กระจายของข้าวโพด ซึ่งละอองเกสรสามารถไปได้ไกลสุดเพียง300เมตร

 

 

คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี (BIO THAI)มองว่าประเทศไทยไม่ควรผลักดันGMO เพราะมีทางเลือกที่ดีกว่า เช่น เกษตรอินทรีย์ เพราะแม้กระทั่งสหรัฐฯ ที่เป็นประเทศต้นทางของGMOก็มีการต่อต้านและห้ามขยายผลผลิต

 

ก่อนแย้งว่าพื้นที่สีเขียวที่ อ.เจษฎา นำมาแสดงมีเพียง 12% ทั่วโลก และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศนั้นๆ ไม่ใช่ทั่วประเทศ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้อัตราการเติบโตของGMOลดลงเพราะประสบปัญหาหลายประการ ซึ่งงานศึกษาชี้ว่าGMOไม่สามารถแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในพืชได้

 

โดยในยุโรปปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลงได้โดยไม่ต้องเพาะปลูกแบบGMO พร้อมค้านข้อคิดเห็นของ  อ.เจษฎา ที่บอกว่าGMOช่วยลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลงในไทย

 

 

 

ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าสิ่งที่รู้สึกกังวลมากที่สุด คือ ประเด็นการปนเปื้อน

 

 

ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ทำงานวิจัย  กล่าวว่าประเด็นกลัวการปนเปื้อน ต้องลงลึกว่าเป็นพืชชนิดไหน เพราะมีวิธีควบคุม ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด

 

 

ติดตาม "หลากความคิดเห็นปลูก gmo ในไทย ตอน3" กันต่อวันจันทร์หน้าในเจาะข่าวเด่น

 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ