03 พ.ย. 2557
8,360 ครั้ง

หลากความคิดเห็นปลูก gmo ในไทย ตอน3

 
 
 
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าอยากให้ทดลองทีละขั้นๆ พร้อมยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง ทั้งเมียนมาร์และจีน ที่เพาะปลูกGMOแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาทบทวนว่าความจริงGMOคืออะไร หลังจากชาวโลกรับรู้แต่แง่ลบ
 

 

ส่วนตัวมองว่าคนกังวลกันไปก่อน จนสร้างมายาคติขึ้นมา และจากการเดินทางไปประเทศต่างๆ ที่เพาะปลูกGMO ทำให้เห็นว่าไทยเสียโอกาสไปเป็น10ปี

 
 
 
 
 
 
 
คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี (BIO THAI)มองว่าประเทศไทยไม่ควรผลักดันGMO สนับสนุนการแนวทางการปรับปรุงสายพันธุ์ แต่ขอคัดค้านGMO และอยากให้มีการควบคุมหากเพาะปลูกแบบเปิด ชี้ต่างชาติอย่างจีนมีทุนหนามาก จึงไม่ยากเลยที่จะเพาะGMOแล้วประสบความสำเร็จ ยืนยันไม่ได้กลัวไปก่อนแต่มันเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ ทั้งนี้ยังมองว่าประโยชน์ของGMOมีน้อยมาก ส่วนคนที่ได้ประโยชน์คือต่างชาติ ส่วนเหตุผลที่ทำให้การผลิตนักวิจัยGMOของไทยล้มเหลว เพราะไม่มองบริบทของสังคม
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มองว่าเสี่ยงเกินไปหากนำGMOมาใช้ในไทย  
 
 
 
 
 
ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ทำงานวิจัย ระบุว่าถ้าห้ามหมดทุกอย่าง เมื่อทดลองแล้วก็ต้องเอาไว้บนหิ้ง เพราะนำไปใช้ไม่ได้ วอนอย่าตัดโอกาสเกษตรกร แม้GMOจะไม่ใช่คำตอบ แต่อยากให้มองเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะ GMOเป็นแค่เทคนิคที่นำมาใช้ สามารถนำไปทำอะไรได้เยอะแยะ แต่กลับอยู่ในห้องทดลอง เพราะนำออกมาใช้จริงไม่ได้
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ