05 พ.ย. 2557
4,026 ครั้ง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉ.8 พบการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะ(ลำไส้ใหญ่)

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 8

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวังเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ว่า การถวายส่องกล้องตรวจทางพระทวารหนัก พบถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Diverticulum) บนผนังพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) และต่อมาทรงมีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อ (Diverticulitis) บนผนังพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ในปีพุทธศักราช 2550 , 2554 และ 2555 ตามที่ได้แถลงการณ์ให้ทราบทั่วกันมาแล้ว-ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระอาการแน่นและเจ็บพระนาภี (ท้อง) หายพระทัยเร็วขึ้นเล็กน้อยและมีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นไฟฟ้าไม่ปรากฏว่ามีการผิดปรกติ ผลการตรวจพระโลหิต รวมทั้งการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษ และเอกซเรย์พระนาภี (ท้อง) แสดงว่า มีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ซึ่งทำให้พระปรอท (ไข้) ลดลงแล้ว แต่ต้องถวายพระโอสถต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่ง และถวายพระกระยาหารที่เหมาะสมกับพระโรคนี้จนกว่าพระอาการอักเสบจะทุเลาลงจนเป็นปรกติ

อนึ่ง คณะแพทย์ฯ ได้อธิบายว่า การอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ