05 พ.ย. 2557
1,770 ครั้ง

เปิดรายชื่อ11กมธ.ยกร่าง สัดส่วน คสช.-ครม.

การประชุมร่วมกันของ ครม.-คสช. เพื่อร่วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนของ ครม.เสนอได้ 5 คน ส่วน คสช.เสนอได้ 5 คน กับตำแหน่งประธานอีก 1 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 11 ตำแหน่ง อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธาน สปช. เป็น ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นายสุจิต บุญบงการ (อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) นาย จรูญ อินทจาร (อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ)4.นาย ประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา ขณะที่สัดส่วนของ ครม.ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายเจตน์ โทณวณิก นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช.ยืนยันว่า บุคคลที่เลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านกฎหมาย และประเด็นสำคัญการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องฟังเสียงจากทุกภาคส่วน เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างธรรมาภิบาลการบริการงานของประเทศในอนาคต มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนการเสนอรายชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นั้น ก็เป็นไปตามมติที่ประชุม และไม่คิดว่าการทำงานของนายบวรศักดิ์ จะสามารถครอบงำความคิดคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คนได้

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ